Củ nhân sâm

Củ nhân sâm

            Chúng ta trồng cây nhân sâm được một năm, cây nhân sâm sẽ có củ. Chúng ta có thể lấy củ làm thuốc, ngâm rượu..

        Thời gian thu hoạch củ tốt nhất là sau khi trồng được 3 đến 5 năm.

        Củ nhân sâm càng lâu năm thì giá trị càng cao.

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Củ nhân sâm
Tác dụng của nhân sâm là: tăng sức lao động trí óc và chân tay, chống mỏi mệt, làm tăng hiệu suất..