Cây giống nhân sâm

CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT KỸ THUẬT ĐẠI HẰNG

Cung cấp: 

            CÂY GIỐNG NHÂN SÂM

(Trồng trong chậu, bồn hoa, trong vườn... Cây nhân sâm vừa làm kiểng, vừa cho củ làm thuốc , ngâm rượu...)  


Gíá:   99.000 đ/ 1cây

         10.000 đ / 1 hạt       
Liên hệ:   DĐ: 0908029843
               ĐT: (08) 66806898
Địa chỉ: 15/18/59, Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP.HCM

email: ctyktdaihang@yahoo.com

 

CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT KỸ THUẬT ĐẠI HẰNG